Giá trị Hòa Bình - tình yêu Tổ quốc

Để dạy trẻ hiểu thế nào giá trị của độc lập, của hòa bình có lẽ là điều khó nhất trong các tiết dạy của chúng tôi – những giáo viên giảng dạy Kỹ năng sống. Thầy cô luôn ngại rằng dạy trẻ điều này sẽ trở nên giáo điều và lý thuyết, để thay đổi tư tưởng của trẻ chắc là điều không tưởng. Nhưng không hiểu sao với tôi bài dạy này lại khiến tôi và trẻ hứng thú và thấy thú vị thật sự. Để dạy trẻ điều này, chúng tôi sẽ cùng trẻ cảm nhận giá trị quan trọng nhất trong 12 giá trị sống phổ quát của nhân loại – đó là Giá trị Hòa bình.